Ulaş Lisesi, öğrencilerine, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen lise müfredatını ve bu müfredat içerisinden belirlenmiş üniversiteye giriş sınavının müfredatını bir arada uygulamayı hedef edinmiş bir okuldur. Elbette lise yaşamı bir insan için son derece önemlidir; fakat milyonlarca gencimiz ve onların aileleri için iyi bir üniversite öncelikler arasında ilk sıradadır. Ulaş Lisesi, eğitim programını belirlerken, bu gerçekten yola çıkar. Uygulama dersleri, üniversiteye giriş sınavının mantığına göre oluşturulur ve bu çerçevede öğrencilerimize verilir.

Okulumuzda, üniversite sınavının mantığına göre hazırlanmış 50'nin üzerinde deneme sınavı haftalık olarak uygulanır. Bunun yanı sıra, öğrencilerimizin ilgili dersten edindiği kazanım konusunda okulumuzu ve öğrencimizi ölçmek için Branş Deneme Sınavları yapılır. Aynı şekilde, öğrencilerimizin anlama ve yorumlama becerilerini pekiştirmek amacıyla, AYS (Anlama ve Yorumlama Sınavı) uygulanarak, öğrencilerimizin kusursuz bir sınav deneyimine sahip olmaları sağlanır.

Öte yandan, eğitim öğretim hayatı ülkemiz koşullarında çocuklarımız açısından ağır bir yüktür. Çoğu kez çocuklarımız bu yükün getirdiği zorluklarla mücadele etmekte çeşitli zorluklar yaşamaktadır. Eğitim programımız oluşturulurken, çocuklarımızı, psikolojik destek ve öğretmen danışmanlığı konularında ihmal etmeyiz. Öğrencimiz; sınıf danışman öğretmeni, rehber öğretmeni ve okul psikoloğu tarafından desteklenir. Okulumuz, eğitim programını yapılandırırken, öğrenci desteği konusunda da sorumluluklarını yerine getirmekte son derece hassastır.

Elbette her veli ve her okul çocuklarının yüksek puanlı bölümlere dahil olmasını ister. Okulumuz bu konuda öğrencilerimizin eğilim ve isteklerini gözardı etmeksizin, mesleki yönlendirme yapılması gerekitiğine inanır. Yıl içerisinde meslek tanıtımlarını konunun uzmanları tarafından hayata geçirir. Böylece öğrencilerimizin bilgilendirilmeleri sağlıklı bir şekilde başarılmış olur.

Belki de tüm bunlardan daha öncelikli konu ise, öğrenciye dokunmak ve onunla bağ kurmaktır. Lisemiz, öğrencilerine dokunur ve onları anlar. Nitekim, okul başarısı ya da sınav sonucu ne olursa olsun, çocuklarımız en değerli varlıklarımızdır.


Birlik Mah. 448. Cad. No: 38 Çankaya/ANKARA 06610

Telefon:

0312 495 0 495